English
Prosjekter > Samarbeidsprosjekter > Migration to Norway - Flows and regulation > News  

Høyere giftealder blant innvandrere

10. november 2014

Pakistanere i Norge gifter seg senere, viser forskning fra Institutt for Samfunnsforskning.

Historiene du ikke får høre

06. november 2014

Det er ikke bare fortellinger om kvinneforakt blant norsk-pakistanere som ligger gjemt under steiner. Også de positive endringene skjer i det skjulte.

Asyleksperimentet i Australia

06. juni 2014

Europeiske myndigheter følger nøye med på Australias tøffe behandling av flyktninger, som et eksperiment i hvor hard det er mulig å være i asylpolitikken.

Flyktningrettens «varige løsninger» gir mager trøst for syriske flyktninger

23. januar 2014

Geneve II-konferansen er en utmerket mulighet for verdenssamfunnet å vise at man tar ansvar i ett akutt tilfelle.

Vil regjeringen koble returavtaler og bistand?

29. oktober 2013

Vi må på alvor diskutere hvilken rolle, om noen, norsk utviklingspolitikk bør spille i inngåelsen av Norges returavtaler.

Urettferdig Dublin-samarbeid

14. oktober 2013

Solidaritet i praksis vil være om land i nord nå lar være å bruke Dublin-reglene på syriske asylsøkere.

Illusoriske garantier

13. august 2013

Diplomatiske avtaler fungerer ikke som garantier mot tortur eller dødsstraff.

Successful Asylum Law Seminar

14. juni 2013

Project participants Terje Einarsen, Jessica Schultz, and Vigdis Vevstad organized the recently held Nordic Asylum Law Seminar (June 6-7, 2013) at the University of Bergen Faculty of Law.

Asylsøkere velger Sverige

07. januar 2013

I 2013 forventer Sverige 54 000 asylsøkere, Norge færre enn 10 000. Hvorfor er forskjellen så stor?

Parallel reception systems in Italy

07. desember 2012

How does the Italian reception system work? In this paper researchers present their impressions from a two-week visit in October 2012. - We quickly realized the Italians had created not one, but several parallel reception systems, says Jan-Paul Brekke.

Italia-Norge tur-retur

15. november 2012

- De som kommer til Norge via Italia og som allerede har fått beskyttelse, bør ikke få særbehandling, skriver Jan-Paul Brekke og Grete Brochmann i en kronikk i Aftenposten. 

Migrasjon til Norge - strømmer og regulering

26. oktober 2012

Vi inviterer til seminar om innvandringspolitikk og migrasjonsstrømmer 15. november.

News from Migration to Norway – Flows and Regulations

19. september 2012

This is the first in a series of newsletters where we will keep you up to date on the progress of our project “Migration to Norway – Flows and Regulations”. Sign up here if you wish to receive the newsletters by email.

Inntektskrav rammer kvinner

17. april 2012

Kvinner i Norge som søker familiegjenforening med utenlandsk ektefelle får oftere avslag enn menn. Skal det være sånn i likestillingslandet Norge? spør Anne Staver i Dagbladet 17. april.

Innvandring og velferdspolitikk – slemme dansker og snille nordmenn?

11. mai 2012

Det virker som om den norske integreringspolitikken er vel så effektiv som den danske, selv om den – i hvert fall tilsynelatende – er snillere, skriver Axel West Pedersen i bladet Velferd.