English
Prosjekter > Pågående prosjekter > Sametingsvalgundersøkelsen 2017  

Sametingsvalgundersøkelsen 2017

Forskere: Jo Saglie, Johannes Bergh, Torunn Pettersen, Eli Skogerbø, Mikkel Berg-Nordlie, Per Selle, Kristin Strømsnes
Tidsplan: Desember 2016-desember 2020
Oppdragsgiver: Sametinget
Prosjekt nr: 10187

Prosjektets hoveddel

En hoveddel i prosjektet er en representativ velgerundersøkelse  med et utvalg fra Sametingets valgmanntall, som gjennomføres ved sametingsvalget 2017. Dette er en oppfølging av tidligere undersøkelser fra 2009 og 2013.

Sentrale tema er blant annet:

1. Valgdeltakelse og innmelding i manntallet

2. Stemmegiving og konfliktlinjer

3. Dagsorden – saker som er viktige for stemmegiving

4. Politisk tillit

Arbeidspakke A

Prosjektet omfatter dessuten to dybdestudier. Arbeidspakke A ser på hvordan institusjonaliserte og semi-institusjonaliserte samiske arenaer brukes for å nå samiske velgere, samt bruk og betydning av sosiale medier.

Arbeidspakke B

Arbeidspakke B ser på forholdet mellom de gruppene som stiller til valg til Sametinget og det øvrige sivile samiske sivilsamfunnet. I hvilken grad eksisterer et samisk sivilsamfunn, og hvor nært er forholdet mellom samiske sivilsamfunnsgrupper og valglister?