English
Prosjekter > Pågående prosjekter > CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning  

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning

Centre for Research on Gender Equality

Tidsplan: 2013-
Oppdragsgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prosjekt nr: 412078
Publikasjoner:

Parenthood wage penalties in a double income society
Å speile folket
Discrimination of the Second Generation: Evidence from a Field...
Kjønnsessensialisme - segregeringens evighetsmaskin?
Segregering og diskriminering
Etnisk diskriminering i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
Multidimensional Discrimination in Judicial Practice: A Legal...
Arbeidsliv og familieliv - Klassedelt og kjønnsdelt
Kompromisser og anerkjennelse: overgang fra utdanning til arbeid
Nordic earner-carer models-why stability and instability?
Skandinavia: De mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene?
Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?
Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet
Why Democracy? On the relationship between gender Democracy an...
Forskning viser
Diskriminering - hva er det, og er det noe mer?
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
Vaner og vendepunkter
Kjønnsdeling på tvers
Kjønnsdeling på langs
Kjønnsdelte utdanningsvalg
Hva betyr kjønnssegregering for lønn?
How husbands and wives vote
Likestillingspolitikk, eksperter og folk flest
Diskrimineringsvernet i norsk politikk
Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet
Forventninger på målstreken
Det evinnelige lønnsgapet- hva skal til for å lukke det?
Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Wome...
Likestilling og mangfold i norske storselskapers selvprofilering
Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv
Gleichstellungspolitik in Nordeuropa: Quotenregelungen fur Elt...
Gleichstellungspolitik in Nordeuropa
Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?
Kompetanse - en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjo...
Experts on gender: On the role of expertise in EU gender politics
Likestilling og verdiskaping
The Nordic Gender Equality Model: Comparing Scores

 

CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning er et tverrfaglig forskningsmiljø ved Institutt for samfunnsforskning, med spisskompetanse og hovedfokus på likestilling og likestillingsutfordringer i arbeidslivet.

CORE ble etablert våren 2013 og er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Mari Teigen ved Institutt for samfunnsforskning er leder for CORE.

Besøk CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning sin egen hjemmeside på www.likestillingsforskning.no for mer informasjon.