English
Prosjekter > Pågående prosjekter > CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning  

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning

Centre for Research on Gender Equality

Tidsplan: 2013-
Oppdragsgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prosjekt nr: 412078
Publikasjoner:

Parenthood wage penalties in a double income society
Å speile folket
Discrimination of the Second Generation: Evidence from a Field...
Kjønnsessensialisme - segregeringens evighetsmaskin?
Segregering og diskriminering
Etnisk diskriminering i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
Multidimensional Discrimination in Judicial Practice: A Legal...
Arbeidsliv og familieliv - Klassedelt og kjønnsdelt
Kompromisser og anerkjennelse: overgang fra utdanning til arbeid
Nordic earner-carer models-why stability and instability?
Skandinavia: De mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene?
Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?
Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet
Why Democracy? On the relationship between gender Democracy an...
Forskning viser
Diskriminering - hva er det, og er det noe mer?
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
Vaner og vendepunkter
Kjønnsdeling på tvers
Kjønnsdeling på langs
Kjønnsdelte utdanningsvalg
Hva betyr kjønnssegregering for lønn?
How husbands and wives vote
Likestillingspolitikk, eksperter og folk flest
Diskrimineringsvernet i norsk politikk
Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet
Forventninger på målstreken
Det evinnelige lønnsgapet- hva skal til for å lukke det?
Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Wome...
Likestilling og mangfold i norske storselskapers selvprofilering
Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv
Gleichstellungspolitik in Nordeuropa: Quotenregelungen fur Elt...
Gleichstellungspolitik in Nordeuropa
Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?
Kompetanse - en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjo...
Experts on gender: On the role of expertise in EU gender politics
Likestilling og verdiskaping

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning skal forske på og stimulere til forskning om kjønnslikestilling. Vi legger særlig vekt på likestillingsutfordringer i arbeidslivet. Vi har mål om å utøve forskning av høy faglig kvalitet, med samfunnsmessig og politisk relevans. Formidling og utvikling av faglige nettverk er også en prioritert oppgave for kjernemiljø for likestillingsforskning.

Se fullstendig liste over publikasjoner, les om COREs forskning, våre arrangementer og meld deg på nyhetsbrev på kjernemiljøets egen nettside www.likestillingsforskning.no

CORE er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for en periode på tre år (2013-2016).

Kontakt CORE på likestilling@samfunnsforskning.no.