English
Prosjekter > Avsluttede prosjekter > Nettverket Feminisme og multikulturalisme  

Nettverket Feminisme og multikulturalisme

Forskere: Mari Teigen, Hilde Lidén, Anja Bredal, Marjan Nadim
Tidsplan: 2008-2010
Oppdragsgiver:

Institutt for samfunnsforskning har fra 1.1.2008 overtatt prosjektleder og koordinatoransvaret for FEMM-nettverket, med sikte på å videreføre og videreutvikle det eksisterende nettverket. Koordinatoren skal sammen med en styringsgruppe ha ansvar for administrasjon av nettverket gjennom: Organisering av en seminarserie (jfr. dagens seminarrekke i regi av FEMM), som henvender seg til forskere, studenter, politikere og praktikere på feltet. Utvikling av nytt nettsted for FEMM-nettverket, med informasjon om arrangementer, samt formidling av artikler, papers, foredrag mm. Organisering av nettverksseminarer for aktive forskere fra hele landet Planlegging og arbeid for finansiering av en internasjonal konferanse våren 2009 som binder sammen de ulike delprosjektene og delnettverkene. Arbeid for finansiering av formidlingstjenester fra KILDEN - Informasjons- og dokumentasjonssenter for kjønnsforskning i Norge og Gender in Norway.