English
Brukere > LDAP inn katalog > Steen-Johnsen Kari  
 

Kari Steen-Johnsen

Stilling
Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn

Grad
Dr.Scient

Kontakt
Tlf.: 906 49 417
Send e-post

Mini-cv

Mitt hovedfokus ligger for tiden på to prosjekter: prosjektet "Offentlighetens grenser 2015-2017" og prosjektet "Disruption, Social Capital and Resilience", et komparativt prosjekt som undersøker de samfunnsmessige konsekvensene av terror i Norge, Spania, USA og Finland.

 

Jeg er også knyttet til Senter for forskning om sivilsamfunn og frivillig sektor, der jeg arbeider med delprosjektet om nye kollektive arbeidsformer, med vekt på konsekvenser av digitalisering. Endring i sivilsamfunnet har dannet fokus for mitt forskningsarbeid over tid. Spesielt har jeg vært interessert i endringer i lokale sivile felleskap og i hvordan frivillige organisasjoner utvikler seg i lys av samfunnsendring. Blant annet har jeg gjort studier av betydningen av profesjonaliserings- og markedsgjøringsprosesser innenfor nasjonale idrettsorganisasjoner, og hvordan slike prosesser påvirker ledelse og styring.  

 

Ellers har vi avsluttet  "Social media and the new public sphere - consequences for democracy and citizenship", finansiert av NFR. I dette prosjektet kombinerer vi nettdata med institusjons- og surveydata for å analysere hvordan deltagelse i det nye digitaliserte offentlige rommet foregår, og hvilke maktrelasjoner det medfører. I denne sammenhengen er jeg spesielt opptatt av hvilke betingelser sosiale medier skaper for sivil og politisk mobilisering. Jeg er også involvert i et delprosjekt knyttet til transnasjonalitet og bruk av sosiale medier.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Andre rapporter
Papers
Rapporter
Kronikker og andre artikler