English
Aktuelt > Nyhetsarkiv > Hjelpe flyktningene der de er?  
Institutt for samfunnsforskning inviterer til seminar om flyktning- og utenrikspolitikken i Norge. Foto: Colourbox.com.
Institutt for samfunnsforskning inviterer til seminar om flyktning- og utenrikspolitikken i Norge. Foto: Colourbox.com.

Hjelpe flyktningene der de er?

16 mai 2017

Selv om det kommer få asylsøkere til Norge for tiden, er det fortsatt flyktningkrise i nabolandene til konfliktområdene. På seminaret 22. mai diskuterer vi premissene for støtte i det som kalles «nærområdene».

Institutt for samfunnsforskning inviterer til seminar om norsk flyktning- og asylpolitikk og spør:

  • Kan beskyttelse i nærområdene være et reelt alternativ til beskyttelse i Europa og Norge?
  • Hvordan støtter Norge og andre land flyktninger som befinner seg i disse nærområdene?
  • Hvilke muligheter og utfordringer er knyttet til å hjelpe flyktningene der de er?

Har du ikke meldt deg på ennå?

Rekord-få asylsøkere til Norge

Forsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning leder debatten 22. mai. Han framholder at det kommer rekord-få asylsøkere til Norge for tiden.

– Under flyktningkrisen i 2015 kom det 2500 per uke på det meste. Nå kommer det rundt 60, og da er EU-kvoten som vi henter fra Italia og Hellas regnet med, sier Brekke.

Det betyr ikke at antallet flyktninger i verden har blitt mindre.

– Det er like mange som har behov for hjelp og beskyttelse. Folk fortsetter å flykte fra land som Syria og Eritrea. Forskjellen er at mange nå ikke kommer seg videre fra nabolandene. Det kan være en belastning både for dem selv og for landene som huser dem, framhever Brekke.

En betimelig debatt: Over 65 millioner mennesker på flukt

Fra Flyktninghjelpen vil vi høre et innlegg fra Kjersti Haraldseide, og huntrekker fram at flyktningsituasjonen i verden i dag er svært utfordrende, med over 65 millioner mennesker på flukt

– Så ofte som hvert annet sekund drives et menneske på flukt fra konflikter som går fra vondt til verre i land som Syria, Irak og Afghanistan, den pågående sultkatastrofen på Afrikas Horn og andre kriser, sier Haraldseide.

Hun påpeker at utfordringene ikke er overvunnet bare fordi det kommer rekord-få asylsøkerne til Norge, og fordi nøden og mennesker på flukt nå er mindre synlig på nyhetskanalene i de norske stuer enn mens den såkalte «flyktningkrisen» i Europa stod på for fullt.

– Dette må vi snakke om, og denne debatten er derfor veldig betimelig, slår hun fast.

Retter søkelyset på situasjonen i nærområdene

På seminaret ønsker Brekke å synliggjøre arbeidet Norge gjør i nærområdene rundt Syria og Eritrea i dag, og samtidig vise hvilke utfordringer som er knyttet til denne formen for hjelp.

– Etter 2015 har verdenssamfunnet lett etter nye løsninger på flyktningenes situasjon. I FN snakker man om regionale løsninger på en annen måte enn tidligere. Samtidig er det et stort behov for beskyttelse og hjelp, og mange land bidrar, sier han.

Sentrale parter deltar på seminaret

Brekke er fornøyd med at både Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet er representert på seminaret:

– Dette er de to sentrale departementene på feltet. Vi kan dermed få belyst innsatsen som gjøres knyttet til nødhjelp og bistand i nærområdene i dag, men også hvilken rolle regionale løsninger kan spille i norsk flyktning- og asylpolitikk, påpeker Brekke.