English
Aktuelt > Agenda > Rapportlansering: "Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen"  

Rapportlansering: "Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen"

  
 Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo
  
 
  • Hvordan står det til med ytringsfriheten sett fra befolkningens ståsted?
  • Oppfattes ytringsfrihet som en viktig verdi målt opp mot andre hensyn?
  • Hvilke erfaringer har befolkningen med ytringsfrihet – i det offentlige rommet og på arbeidsplassen?
  • Og hvordan ser vi på medienes rolle som infrastruktur for ytringsfriheten?

Vinteren 2013 gjennomførte prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords Monitorprosjekt» spørreundersøkelser om holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet, både i majoritetsbefolkningen og blant ikke-vestlige innvandrere og etterkommere.

3. september inviterer vi til seminar i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien i Oslo. Her presenteres noen av funnene fra undersøkelsene, og det vil være mulig å stille spørsmål til forskerne.

Program

09.00: Kaffe

09.15: Kort om prosjektet og rapporten v/ Terje Rasmussen (IMK)

09.20: Holdninger til ytringsfrihetens grenser - Spørsmål v/ Elisabeth Staksrud (IMK)

10.00: Medier, journalistikk og tillit - Spørsmål v/ Karoline A. Ihlebæk (Tidligere forsker ved IMK)

10.40: Pause m/kaffe

10.50: Holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet i arbeidslivet - Spørsmål v/ Sissel Trygstad (Fafo)

11.30: Erfaringer med ytringsfrihet i den etniske minoritets- og majoritetsbefolkningen- Spørsmål v/ Arnfinn H. Midtbøen og Kari Steen-Johnsen (ISF)

12.10: Slutt

Seminaret er fulltegnet.

Vel møtt!

 

Om prosjektet

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» undersøker holdninger til og erfaringer med ytringsfriheten i Norge i ulike befolkningsgrupper og på ulike arenaer. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas.

Undersøkelsen og mer informasjon om prosjektet finnes på: www.statusytringsfrihet.no