English
Aktuelt > Agenda > Glasstaket: Metaforen og mekanismene  

Glasstaket: Metaforen og mekanismene

  
 Sted: Dokkhuset på Solsiden (mandag) og Scandic Nidelven (tirsdag), Trondheim
  
 

Forskningsprosjektet MirrorMirror ved NTNU, ISFs Kjernemiljø for likestillingsforskning og næringslivsnettverket GROnett inviterer til åpne forelesninger, debatt og tverrfaglig forskerworkshop. Temaet er metaforen "glasstak" og mekanismene den brukes til å beskrive.

15. juni på Dokkhuset, Solsiden: Åpne forelesninger og debatt: Norske og internasjonale forskere, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og representanter for næringslivet i regionen.

16. juni på Scandic Nidelven: Seminar for forskere: Parallelle workshops med paper-presentasjoner der forskere presenterer eget arbeid. NB: Åpent også for forskere uten abstract.

Meld deg på her innen 1. juni

«Glasstak» er en metafor for usynlige barrierer mot avansement i organisasjoner og næringsliv. Begrepet brukes oftest om organisasjonsinterne forhold som hindrer kvinner i å nå toppen. Metaforen er mye anvendt, men også omdiskutert. I både norsk og internasjonal forskningslitteratur knytter det seg uenighet til hvorvidt glasstaket eksisterer, og hvorvidt det bidrar til å forklare hvorfor det er langt flere menn enn kvinner i samfunnets eliteposisjoner.

Glasstak_illustrasjon_gratisbilde fra pixabay_fritt til kommers bruk

Glasstak er en mye brukt metafor. Vi inviterer forskere til workshop om metaforen og mekanismene. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Gir det mening å snakke om et glasstak og hva består det i så fall av? Menn som hindrer kvinner? Kvinner som ikke tør? Rekrutteringsrutiner som favoriserer bestemte kandidater? Lederkrav som er uforenlige med stort omsorgsansvar? Er glasstaket psykologisk, praktisk, biologisk, strukturelt, kulturelt eller alt dette og mer?

Konferansen tar sikte på å utforske slike og lignende spørsmål og belyse alt fra metaforens betydning og effekt i seg selv, til de fenomenene som den kan brukes til å betegne.

Den åpne konferansen dag 1 vil foregå på norsk og engelsk, mens forskerseminaret dag 2 - med unntak av én engelskspråklig sesjon - holdes på norsk. Konferanseavgiften er 300 kr per dag.

Spørsmål kan rettes til Siri Sørensen eller Marit Eline Lervik Christensen

Mandag 15. juni 2015: Forskningsperspektiver og debatt med erfaringer fra næringslivet

10.00 – 11.00 Registering og kaffe med noe å bite i.

11.00-16.00: Forskningsperspektiver på glasstaket

 • Velkommen ved arrangørene.
 • The trouble with the glass ceiling. Critical reflections upon a common concept. Yvonne Benschop, Professor of Organizational Behavior at the department of Business Administration, Radboud University Nijmegen, the Netherlands.
 • How shatter proof are glass ceilings in the business sector? Cultural and structural factors reinforcing gender equality in the US and Norway. Mary Blair-Loy, Associate professor  and Founding Director, Center for Research on Gender in the Professions, University of California, San Diego.
 • Lunsj
 • Economic perspectives on the glass ceiling. Jørgen Heibø Modalsli, researcher, Statistics Norway, Oslo.
 • The esthetics of power. Agnes Bolsø, Professor at the Department of Interdisciplinary studies of culture, NTNU and Wencke Mühleisen, researcher, University of Oslo.

16.30 – 18.00: Debatt: Glasstaket i praksis – erfaringer fra næringslivet

 • Resultater fra nylig avsluttet forskningsprosjekt om effektene av kjønnsbalanse i norske næringslivsstyrer. Forskningsleder Mari Teigen, CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning
 • NHOs arbeid for likestilling – problemanalyser og virkemidler. Seniorrådgiver Kristina Jullum Hagen, prosjektleder for NHOs Female Future og Global Future. 
 • Korte innlegg fra representanter fra næringslivet i regionen, bl.a. partner Nina Straume Stene i KPMG Norway, Trondheim og administrerende direktør Liv Malvik ved Grillstad Marina
 • Paneldebatt med åpning for spørsmål og kommentarer fra salen. Debatten ledes av journalist Grete Thobroe
 • Oppsummerende refleksjoner ved Anne Katarina Cartfjord, direktør, HR, Helse Midt-Norge

18.00: Fingermat

Tirsdag 16. juni 2015: Workshop for forskere med og uten abstracts

09.00 - 14.00: Parallelle sesjoner (foreløpige titler, følg med for oppdatering)

 • Gender quotas and gender in top management: Debates, attitudes, effects (in English)
 • Kjønn, organisasjon, profesjon: Rekruttering og karriere
 • Makt og representasjoner
 • Møtet mellom arbeid og familie

Fristen for innsendelse av abstracts har nå gått ut, og innsendere har fått tilbakemelding. NB: Det er mulig for interesserte forskere uten abstracts å delta på workshopen.

Meld deg på her innen 1. juni

Arrangører:

CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning

Forskningsprosjektet Mirror, Mirror on the wall, who’s most powerful of them all?

Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU

GROnett, forretningsnettverk for kvinnelige ledere

Logoer glasstak